Dadi Református Általános Iskola

Dadi Református Általános Iskola

 

Dadi Református Általános Iskola

 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,

amit szeretni fog.”

 

(Szent-Györgyi Albert)

 

 

A 2012/2013-as tanévtől iskolánk fenntartója a Dadi Református Egyházközség lett. Így nemcsak nevünk változott, de most már közvetlenebb és szorosabb kapcsolatot tarthatunk intézményünk fenntartójával és azt képviselő igazgatótanáccsal.

Iskolánkban korszerűen felszerelt 8 tanteremben, informatika teremben, tornateremben és könyvtárban folyik az oktatás.

Intézményünkben a közoktatási törvény szabályai mellett eleget kell tennünk a református egyház közoktatási törvényében foglaltaknak is. Iskolánk pedagógusai tisztában vannak azzal, hogy keresztyén erkölcsi alapelvek csak Isten Igéjének útmutatására adott engedelmes válaszként érvényesülhetnek a nevelő-oktató munkában és a kollegiális-testvéri kapcsolatokban.

Arra törekszünk, hogy „alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni.” (Gyarmathy Éva)

Tudatában vagyunk annak is, hogy tanulóink személyiségfejlesztését csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani, de tudjuk azt is, hogy a gyerekekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is. Büszkén mondhatom, hogy tantestületünk magas színvonalú szaktudással és elkötelezett gyermekszeretettel végzi munkáját. Az átlagosnál alacsonyabb osztálylétszámoknak köszönhetően nyugodt, családias légkörben, a szülőkkel személyes kapcsolatot tartva végezzük oktató-nevelő munkánkat.

A 2013/2014-es tanévben bevezettük az első osztályban a dráma, az ötödik osztályban a természettudományi gyakorlatok tantárgyat.

Falunk közösségi életébe is igyekszünk bekapcsolódni. Nemzeti ünnepeinken tanítványaink hazafias érzését is erősítve műsorral szolgálunk, de segítettünk az idősek napjának lebonyolításában is. Tantestületünk, lelkészeink, alapítványunk, tanítványaink, a Szülői Szervezet és minden szülő, iskolánk Vezető Tanácsa, valamint az egész falu, benne az Önkormányzat odaadó, lelkes, fáradságot nem kímélő segítségével, támogatásával és Isten mindenek felett álló kegyelméből és szeretetével tudjuk iskolánkat továbbvinni a megkezdett úton.
Várjuk mindazon szülők gyermekeit iskolánk minden évfolyamán, akik magukénak vallják és elfogadják a keresztyén elveken nyugvó, szilárd erkölcsi alapokat biztosító oktató-nevelő programunkat.

 

Bogyóné Handzsuk Szidónia

igazgató

 

 

 

 

 

 

Dadi Református Általános Iskola  -  2013