Dadi Református Általános Iskola

 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

Lassan vége a nyári szünetnek, ezért néhány tájékoztatást küldünk Önöknek/Nektek a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Az iskola épületeinek felújítása/korszerűsítése/bővítése a tervezett ütem szerint halad, a tanévkezdést nem befolyásolja. Viszont, az építkezési folyamatok bizonyos óvintézkedéseket igényelnek, megértésüket köszönjük:

 

· Az iskola titkársága az építkezés ideje alatt az IKSZT épületében üzemel (Dad, Kossuth utca   11., tel: 490-096)

· A Magvető tábor ebben a tanévben elmarad.

· Iskolánk a 2018/2019-es tanévnyitó és hálaadó Istentiszteletét rendhagyó módon 2018. szeptember 3-án      (hétfőn) 8:00-kor tartja a református templomban. 7:45-kor gyülekezünk a templomudvaron.

 

Megjelenés ünneplő ruhában, iskolai nyakkendőben. Az elsősök és az újonnan beíratott gyerekek ünnepélyes eskütételén kerül sor nyakkendőik felkötésére.

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a tankönyvosztást is ezen a napon a tanévnyitó után, tehát 2018. szept. 3-án, hétfőn reggel tartjuk a tanulók osztálytermeiben. 

A tanévnyitó és tankönyvosztás után, három osztályfőnöki órával folytatjuk az első tanítási napot. Az ebédeltetést követően 13:30-tól kezdjük bejáró tanulóink hazaszállítását.

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a különböző kedvezményekre jogosító igazolásokat a tanévnyitó ünnepély után, de legkésőbb szeptember 10-re mindenki hozza be az IKSZT-ben (Dad Kossuth út 11.), működő irodába.

- 3 vagy több gyermekes családok esetében az emelt összegű családi pótlékot igazoló MÁK igazolás, vagy lakossági folyószámla kivonat

-  Tartósan beteg gyermek esetében a szükséges orvosi papír másolata

-  Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében a Jegyző által kiállított hivatalos igazolás.

 

Az iskolajárat a 2018/19-es tanévben is biztosított, melynek menetrendjét a tanévnyitón kapják meg tanulóink. A járat 2018. szeptember 3-án indul először, melynek menetrendjéről weblapunkon  (www.dadirefi.hu) tájékozódhatnak a tanévnyitó előtti napokban.

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a tanév zökkenőmentes indítása érdekében a mellékelt nyilatkozatokat kitöltve szíveskedjenek az IKSZT-ben (Dad Kossuth utca 11.), működő irodában leadni, vagy a helyszínen kitölteni a tanévnyitó, ill. tankönyvosztás után.

 

Dad, 2018. augusztus 17.

Áldás, békesség

 

Bogyóné Handzsuk Szidónia
igazgató

 

 

NYILATKOZATOK letöltése itt >>>

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

nevű gyermekem részére az alábbiak szerint tartok igényt:

 

1-4. osztály napközi                                                                             igen*                                      nem*

 

1-4. osztály

egyszeri étkezés (ebéd)                                                                        igen*                                      nem*

 

1-4. osztály

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)                                   igen*                                      nem*

 

5-8. osztály tanulószoba:                                                                      igen*                                      nem*

 

5-8. osztály

napi egyszeri étkezés (ebéd):                                                                igen*                                      nem*

 

5-8. osztály

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):                                  igen*                                      nem*

 

* Kérjük a csillaggal megjelöl sorokban a megfelelő választ aláhúzni!

 

Dátum: 2018…….

 

…………………………………

Szülő aláírása

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

 ………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

nevű gyermekem részére az alábbiak szerint tartok igényt az iskolajáratra:

 

ISKOLAJÁRAT

·  indulás  ( honnan)         Bokod*         Kömlőd *       Császár*          Szákszend*        Oroszlány*

· milyen napokon:

 

reggel:                   hétfő    kedd     szerda      csütörtök        péntek

délután:                 hétfő    kedd     szerda      csütörtök        péntek

 

* Kérjük a csillaggal megjelöl sorokban a megfelelő választ aláhúzni!

 

A lakhely szerinti településen, az iskolajáratra való felszállás előtt (iskolába induláskor), és leszállás után (iskolából lakóhelyre érkezéskor) a bejáró gyermekért a szülő vállalja a felelősséget.

 

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

Aláírásommal igazolom, hogy a szabadon választott tantárgyat (2-4. és 6-7. évfolyamon dráma, 4-5. évfolyamon egyházi ének, 7. évfolyamon hittan), valamint az 1. osztályban a mozgásos tehetséggondozást elfogadom. 

 

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

NYILATKOZAT

 

……………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

 

Hozzájárulok, hogy gyermekemről az iskolai programokon / rendezvényeken készült képek, videók az iskola weblapján (www.dadirefi.hu) megjelenjenek.

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

 

***

 

 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,

amit szeretni fog.”

 

(Szent-Györgyi Albert)

 

 

A 2012/2013-as tanévtől iskolánk fenntartója a Dadi Református Egyházközség lett. Így nemcsak nevünk változott, de most már közvetlenebb és szorosabb kapcsolatot tarthatunk intézményünk fenntartójával és azt képviselő igazgatótanáccsal.

Iskolánkban korszerűen felszerelt 8 tanteremben, informatika teremben, tornateremben és könyvtárban folyik az oktatás.

Intézményünkben a közoktatási törvény szabályai mellett eleget kell tennünk a református egyház közoktatási törvényében foglaltaknak is. Iskolánk pedagógusai tisztában vannak azzal, hogy keresztyén erkölcsi alapelvek csak Isten Igéjének útmutatására adott engedelmes válaszként érvényesülhetnek a nevelő-oktató munkában és a kollegiális-testvéri kapcsolatokban.

Arra törekszünk, hogy „alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni.” (Gyarmathy Éva)

Tudatában vagyunk annak is, hogy tanulóink személyiségfejlesztését csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani, de tudjuk azt is, hogy a gyerekekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is. Büszkén mondhatom, hogy tantestületünk magas színvonalú szaktudással és elkötelezett gyermekszeretettel végzi munkáját. Az átlagosnál alacsonyabb osztálylétszámoknak köszönhetően nyugodt, családias légkörben, a szülőkkel személyes kapcsolatot tartva végezzük oktató-nevelő munkánkat.

A 2013/2014-es tanévben bevezettük az első osztályban a dráma, az ötödik osztályban a természettudományi gyakorlatok tantárgyat.

Falunk közösségi életébe is igyekszünk bekapcsolódni. Nemzeti ünnepeinken tanítványaink hazafias érzését is erősítve műsorral szolgálunk, de segítettünk az idősek napjának lebonyolításában is. Tantestületünk, lelkészeink, alapítványunk, tanítványaink, a Szülői Szervezet és minden szülő, iskolánk Vezető Tanácsa, valamint az egész falu, benne az Önkormányzat odaadó, lelkes, fáradságot nem kímélő segítségével, támogatásával és Isten mindenek felett álló kegyelméből és szeretetével tudjuk iskolánkat továbbvinni a megkezdett úton.
Várjuk mindazon szülők gyermekeit iskolánk minden évfolyamán, akik magukénak vallják és elfogadják a keresztyén elveken nyugvó, szilárd erkölcsi alapokat biztosító oktató-nevelő programunkat.

 

Bogyóné Handzsuk Szidónia

igazgató

 

 

 

 

 

Dadi Református Általános Iskola  -  2013