Aktualitások

 

 

 Tájékoztatás


A 2018/2019. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig.
Helyszín: 2854 Dad, Fő út 37.


Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (az EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal 2018. február 28-án Tájékoztatót tett közzé saját, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján.

Az EMMI rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Azonban amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt szülők!

 

Szeptemberben a 14-i ebédbefizetési nap elmarad,

helyette 18-án, hétfőn lesz lehetőség a befizetésre.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

 

Menetrend 2017/2018 tanév

 

2017. szeptember 4., hétfőtől

 

KNYKK Zrt. Járat, Oroszlány - Kömlőd  
Oroszlány, Táncsics u. (Lujza)       7:05
Oroszlány, Táncsics út (Fincsi)       7:10
Oroszlány, Dózsa György út     7:13
Oroszlány, Dózsa György út (Gizella) 7:15
Kömlőd, Polgármesteri hivatal  7:30
Dad, Református Iskola              7:40
   
1. forda (Bak Imre, tel.: 06 20 476-3421)  
Szákszend 7:00
Dad, Református Iskola              7:08
Császár 7:15
Dad, Református Iskola              7:25
Kömlőd, Határ út 7:35
Dad, Református Iskola              7:40
   
2. forda (Kunkli Ferenc, tel.: 06 20 3535-290)  
Bokod, Templom 7:00
Bokod, Hörpintő 7:02
Dad, Református Iskola              7:08
Császár 7:15
Dad, Református Iskola              7:25
Kömlőd, Polgármesteri hivatal 7:37
Dad, Református Iskola              7:42

 

A hazaszállítás a tanítási nap végeztével 16:00 órakor történik!

 

***

 

2017. szeptember 1., péntek

 

KNYKK Zrt. Járat, Oroszlány - Kömlőd  
Oroszlány, Táncsics u. (Lujza)       8:20
Oroszlány, Táncsics út (Fincsi)       8:25
Oroszlány, Dózsa György út     8:27
Oroszlány, Dózsa György út (Gizella) 8:30
Kömlőd, Polgármesteri hivatal  8:45
Dad, Református Iskola              8:50
   
1. forda (Bak Imre, tel.: 06 20 476-3421)  
Szákszend 8:15
Dad, Református Iskola              8:23
Császár 8:30
Dad, Református Iskola              8:37
Kömlőd, Határ út 8:45
Dad, Református Iskola              8:50
   
2. forda (Kunkli Ferenc, tel.: 06 20 3535-290)  
Bokod, Templom 8:15
Bokod, Hörpintő 8:17
Dad, Református Iskola              8:23
Császár 8:30
Dad, Református Iskola              8:37
Kömlőd, Polgármesteri hivatal 8:47
Dad, Református Iskola              8:52
   
 

A hazaszállítás 12:00 órakor történik ezen a napon!

 

 

 

 

 

2016/2017 tanév  >>>

2015/2016 tanév  >>>

2014/2015 tanév  >>>

2013/2014 tanév  >>>

 

Dadi Református Általános Iskola  -  2013