Dadi Református
Általános Iskola
Igazgatói köszöntő
Hírek
Aktualitasok
Eseménynaptár
Dokumentumok
Titkárság
Diákok munkái
Képgaléria
Médiatár
Szülői levelek
Étlap
Könyvtár

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik sem tér el attól!”
(Péld 22,6)

Iskolánkban a magyar református iskolák hagyományainak megfelelően a színvonalas oktatómunka mellett szeretnénk diákjainkat keresztyén hitre, a Biblia útmutatása szerint tisztességre, erkölcsi tartásra nevelni. Erősíteni kívánjuk a családhoz, egyházhoz, nemzethez való kötődést.

Minden tanévet templomi istentisztelettel kezdünk és zárunk. A lelki élet minden hétfőn a hétkezdő, és minden pénteken a hétzáró áhítattal folytatódik, melyeken az iskolába járó gyerekek gyülekezeteinek lelkészei, és az iskolában tanító pedagógusok vállalnak szolgálatot.

Egészen másképp indul és zárul így egy hét: lelki táplálékkal, közös énekléssel és imádsággal. A tanítási hetek középső napjain, reggelenként a tantermekben, osztályonként rövid igeolvasással kezdődik a nap. Az osztályonkénti ebédet közös imádsággal kezdjük és fejezzük be, hálát adva a kapott ételért.

Havonta egy alkalommal családi istentisztelet kerül megrendezésre, melyet szeretetvendégség követ, ahol megismerkedhetnek egymással kötetlen formában a lelkészekkel, a gyülekezeti tagokkal iskolánk diákjai és szüleik. Ezen alkalmakkor iskolánk tanulói vállalnak szolgálatot osztályonkénti bontásban, ahol szolgálatukkal kifejezhetik Isten iránti hálájukat, és a közöségben megtapasztalhatják a Megváltó feléjük áradó szeretetét.

Ha vasárnapi istentiszteleten (vagy gyermek-istentiszteleten) vesz részt a gyermek a saját gyülekezetében, azt a gyülekezetlátogatási napjójába jegyezheti fel.

Nemzeti ünnepeink alkalmával iskolai ünnepségeken emlékezünk meg az előttünk járt nemzedékek küzdelmeiről, bátor helytállásáról, példás hitéről.

A református és a katolikus hittan órákon a Szentírás csodás világával, az Isten szeretetét hirdető evangéliummal ismerkednek tanulóink. Minden bibliai tanítás, igehirdetés és a személyes példa által is a keresztyén életvitelre, értékekre, az egymás iránti szeretetre kívánjuk tanítani a ránk bízott gyermekeket. Az órákat kötött imádsággal kezdjük, a végén pedig kötetlen imádsággal zárjuk a napi, heti események tükrében, valamint az órán történt beszélgetések alapján. Ötödik osztálytól felfele a Szentírás a tanórák fő kelléke lesz, így a gyerekek közvetlen közelbe kerülhetnek Isten Igéjével. Saját Bibliájukban aláhúzhatnak igéket, kiemelhetnek részeket, megjegyzéseket írhatnak, így nemcsak a hittan órákon, hanem otthon a saját életükben is segítséggé válhat.

A fentebb felsorolt szolgálatok, események, törekvések mindegyike természetesen az iskolánkban tanuló gyermekekért van, akiknek lelki-szellemi nevelése, tudásbeli gyarapodása elsőrendű feladatunk. Ezek a gyermekek életük legfogékonyabb korában fél napjukat az iskolában töltik. Minden iskolának légköre van, mely körülveszi a gyermekek életét, beléjük ívódik és bennük marad. Ezért arra törekszünk, hogy a dadi iskola légköre szeretetteljes és békességes legyen, ahová minden reggel örömmel indulunk, és ahonnan délutánonként boldog megelégedettséggel térünk haza otthonainkba.

Megköszönve, hogy elolvasták ezt az oldalt, a 2020/21-es tanévre a református és katolikus hitoktató által közösen választott bibliai vezérigével zárom gondolataimat:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”
(1Pt 5,7).

Ligacs Andrea
hitoktató
06-34/470-070
Cím: 2854 Dad, Fő u. 37.
Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja
OM: 201 683