Dadi Református
Általános Iskola
Igazgatói köszöntő
Hírek
Aktualitasok
Eseménynaptár
Dokumentumok
Titkárság
Diákok munkái
Képgaléria
Médiatár
Szülői levelek
Étlap
Könyvtár

Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntöm a Dadi Református Általános Iskola honlapján!

Iskolánk 2012. májusától a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központjaként működik a Dadi Református Egyházközség fenntartásában.

Intézményünk szellemiségéből fakadóan alapvető célunk és feladatunk, hogy tanulóinkat művelt keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza nemzethűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formáljuk, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, valamint továbbadni. Református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjává, más egyházhoz tartozó diákjainkat – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük.

Mindezeket egyházunk évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára építjük és fejlesztjük tovább.

Célunk, hogy iskolánk olyan használható tudást adjon át tanulóinknak, amellyel alkalmazkodni tudnak a gyorsan változó világhoz. Arra neveljük diákjainkat, hogy cselekedeteikért vállalják a felelősséget, viselkedésükkel feleljenek meg az iskola által közvetített értékrendnek.

Honlapunkon keresztül szeretnénk bemutatni családias intézményünket, hogy betekintést nyerhessenek iskolánk mindennapjaiba.

Tanulóink, és családjaik életére Isten gazdag áldását kérem!

Kicsák Tamásné
igazgató
06-34/470-070
Cím: 2854 Dad, Fő u. 37.
Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja
OM: 201 683